Методичний портал

ВІДЕОСЮЖЕТ ЯК ОСНОВА ПРОГРАМИ НОВИН

Відеосюжет - інформаційний жанр тележурналістики, короткий відеоматеріал, показує основні моменти події в їхній природній послідовності

Елементи утворення жанру:

Предмет відображення - суспільно значуща подія неординарнае або екстремальне явище, незвичайна ситуація, цікаві люди.

Авторське завдання - інформування телеаудиторії. 

Методи - інтерв'ю, спостереження, вивчення документів і репортажна зйомка на основі сценарного плану.

Інформаційний відеосюжет займає центральне місце в програмах новин. І хоча цей жанр не вважається складним і не вимагає особливої професійної майстерності, журналісти зобов'язані знати і вміти використовувати специфічні методи і прийоми створення екранних інформаційних повідомлень.

Автор сюжету працює професійно, якщо він: викладає факти; завжди знає більше, ніж викладає; показує різні точки зору, залишаючись при цьому осторонь; знає три основні вимоги до сюжету: зміст сюжету повинен безпосередньо торкатися інтересів всіх глядачів у цілому і кожного окремо, кожна деталь, кожне слово в сюжеті повинні бути абсолютно зрозумілі, сюжет повинен бути цікавий від початку до кінця.

Жанрово-стилістичні особливості відеосюжету:

•оперативність, новина останньої хвилини •наочність, документальність •достовірність •стислість, точність, ясність (можливість сприйняття інформації з першого знайомства з нею) •інформація, а не пояснення •емоційний вплив матеріалу 

Критерії цінності події, повідомленої в теленовинах:

- близькість теми новини до споживача інформації (все те, що може зацікавити по асоціації з особистими враженнями);

- популярність когось або чогось (все те, що по тим або іншим причинам може отримати визнання або популярність);

- своєчасність (визначення актуальності повідомлення у контексті сьогоднішнього дня);

- вплив новин на аудиторію за її можливих наслідків;

- масштабність новини по мірі її важливості, вагомості та суспільної значущості;

- конфлікт в самому широкому тлумаченні цього слова;

- незвичайність (непередбачуваний розвиток подій і проблем, несподівані ситуації різного роду, нестандартні факти із звичайного життя);

- персоніфікація (акцентування уваги аудиторії на цікавих подробицях за допомогою посилань на конкретних людей, пояснення подій чи проблем «через людину»).

Способи подачі фактів:

- «жорстке» інформування - коротке, точне, стисле повідомлення про факти;

- «м'які» новини - акцент на подробиці або цікаву деталь (при зниженій значущості події, коли відсутній або ослаблений інформаційний привід).

Умовно можна виділити відеосюжети двох типів:

- без сценарію (показ традиційної за формою офіційної події);

- сценарний (авторський): ідея і образ задуму - від журналіста, сюжет як «монтаж атракціонів» - від оператора.

При підготовці авторського сюжету робота журналіста складається з наступних етапів:

- вибір і затвердження теми;

- вивчення об'єкта зйомки і первинний збір інформації;

- написання синопсиса (синопсис - короткий виклад змісту сюжету, відповіді на питання: про що сюжет? хто герої? які точки зйомки?), необхідного для самого автора, для верстки програми, для спілкування з оператором;

- участь у зйомці, монтажі та написанні тексту.

Такий відеосюжет являє собою, по суті справи, мінірепортаж.

Вимоги до сценарію сюжету

•виклад матеріалу в хронологічному порядку •відмова від подробиць 

•прив'язка тексту до зображення •ретельний вибір звукових фрагментів і підводок до них 

Зйомки відеосюжету:

- адресний план - орієнтир для глядача, зав'язка - початок розмови про суть проблеми, кульмінація - зерно події, розв'язка - оцінка того, що сталося;

- стендап використовувати тільки заради того, щоб повідомити або пояснити що-небудь дуже важливе прямо на тій точці, де журналіст перебуває; він допомагає сприйняти «картинку»;

- знімати сюжет з використанням таких сучасних прийомів, як:

- люфт (включення в сюжет живої картинки з живим звуком без закадрового тексту),

- лайф (жива картинка з живим звуком, що має принципове значення),

- екшн (несподівана подія, яка знята від початку до кінця в режимі реального часу);

- синхрон пишеться так, щоб можна було скорочувати частинами;

- знімати плани різної крупності, а також плани-перебивки (для монтажу).

Структура відеосюжету - «драматична єдність» (за змістом) і «замкнене коло» (за формою).

«Драматична єдність» має три частини:

- кульмінація (вводить глядача в курс справи, коротко повідомляючи, що сталося);

- причина (викладає обставини того, що відбувається);

- результат (дає контекст події, а також його можливі наслідки).

«Замкнене коло» представляє собою єдине ціле. Сюжет слід викласти у відведений для нього час. Матеріал для ефіру не може бути урізаний ні на початку, ні в кінці.

Хороший відеосюжет складається у спорідненні з античним театром, де вперше Горацієм був сформульований закон: «Розповідати лише про те, що не може бути показано: насамперед - подія, сюжет, а інтерв'ю - справа необхідна, але другорядна».

Особливості текстів відеосюжетів: вербальна частина відеосюжету не дублює зоровий ряд; усний коментар відеоряду; відсутність опису; на 100% відеоряду має бути 60-70% тексту; використання паузи як прийому художньої виразності; неприпустимість ситуацій, коли відеоряд локальний, а текст - глобальний; коли текст локальний, а відеоряд - глобальний; коли відеоряд і текст яскраві і конкретні, але не збігається їхня стилістика; коли існують суперечності між зображенням і текстом; коли включені в сюжет інтерв'ю сприймаються як антитеза або тавтологія змісту сюжету.

Методичні рекомендації з підготовки відеосюжетів

Щоб кожен сюжет був цікавим для глядачів:

- обов'язково думайте якою буде перша фраза і перший епізод, а також про драматургію сюжету в цілому (з'являється логіка, зрозуміла і вам, і глядачеві);

- абстрагуйтеся від прийнятих штампів і від власних попередніх рішень, намагайтеся побачити матеріал очима глядачів;

- шукайте вдалий фінал, знімайте різні варіанти і вибирайте кращий;

- не перевантажуйте сюжет фактичною інформацією;

- поява в ефірі неякісного відеоряду допускається тільки у разі винятковості зафіксованої події;

- для будь-якого актуального сюжету необхідно мати зняті інтерв'ю;

- підбір відеокадрів повинен бути продиктований двома принципами: показ основних елементів події та візуальний ряд більш загального характеру;

- плани загального характеру і точні плани використовуються на альтернативній основі;

- закадровий текст повинен бути написаний у стилі розмовної літературної мови.

Не можна створювати сюжет, якщо вам нецікаво його робити. Завжди треба захоплюватись матеріалом і героєм та знайти історію, яку люди будуть на наступний день переказувати один одному. Це складно, але можливо.