Методичний портал

Методичні рекомендації до виконання практичних робіт

1. Проаналізувати використання фотографії в екранних творах, переглянувши самостійно в ефірі передачі різних форм та жанрів. Визначити, з якою метою використані фотографії, яке змістове навантаження вони несуть. Звернути увагу: з якою метою використані архівні фото, а з якою-сучасні.

2. Взяти інтерв`ю у фоторепортерів Бердичева про їхню професійну діяльність і розповісти про ці знайомства на занятті. Підготовка до пізнавального заняття у вигляді розповіді про зустріч з фотографами.

3. Позиція ведучого новин на прикладах інформаційних передач загальноукраїнських телеканалів (аналіз). Кожен канал має обмежену кількість ведучих новин, кожен з ведучих-особистість. Виділити характерні риси поведінки та піднесення інформації в лідах. Звернути увагу на пріоритети верстки новин на різних телеканалах.

4. Творча робота. Написання репортажних текстів з урахуванням критеріїв для цього жанру. Повторити критерії репортажу на відміну від інших жанрів. Необхідно додержуватися цих критеріїв при написанні репортажного тексту.

5. Визначити різницю в концепціях новинних випусків: "Новини" (Перший національний), "ТСН" (1+1), "Подробиці" (Інтер), "Факти" (ICTV), "Репортер"(Новий канал), "Вікна"(СТБ). Визначити поняття «концепція» і застосувати його для виконання завдання. Проаналізувати, в чому проявляється концептуальний підхід у подачі новин різних телеканалів.

6. Збереження анонімності джерела інформації в разі необхідності. За яких умов репортер має розкривати анонімного постачальника інформації. Скористатися книгою : «Українське законодавство: засоби масової інформації».-К.:IREX-медіа, 2004

7. Правила цитування та використання цифрових даних у телерепортажах. Звернутися до лекції за цієї теми. Запам`ятати правила цитування та використання цифрових даних у телерепортажах.

8. Перебування на місці подій. Збирання інформації. Зібрати повний обсяг інформації. Звернути увагу на емоційний аспект події (свідки, учасники) і неупереджений (офіційні особи).

9. Творча робота. Написання текстів про одну і ту ж подію для інформаційного репортажу і для проблемного репортажу. Пам`ятати, що проблемний репортаж знаходиться на межі інформаційних і аналітичних жанрів. Композиція і лексика цих двох видів репортажів різна.

10. Дискусія. Професія телерепортера: престижно чи небезпечно? Дискусія відбувається на основі досвіду учнів, здобутого при знайомстві з матеріалами ЗМІ на цю тему.

11. Визначити та проаналізувати в новинах за тиждень екстрені події (подача матеріалу репортером, інтерв`ю свідків та офіційних осіб, фоновий матеріал, роль подробиць тощо). Необхідно впродовж тижня дивитись новини, зафіксувати, які з них екстрені, щоб проаналізувати їх за всіма параметрами.

12. Законодавчий захист журналістів, які працюють в «гарячих точках». Звернутися до видання: «Нормативно-правові акти з питань регулювання телерадіопростору України».- К., 2000

13. Творча робота. Підготувати тематичний сюжет. Зібрати матеріали (інформацію, відеоматеріали, різні фактичні дані тощо). Написати сценарій. Здійснити зйомку. Начитати позакадровий текст. Змонтувати сюжет. Здійснити послідовно всі дії, які необхідні для підготовки сюжету. Особливу увагу приділити сценарній роботі, пам`ятаючи, що тематичний сюжет передбачає глибоке проникнення в тему.

14. Аналіз новинних сюжетів. Мова відеозображення. Складові частини репортажу. Рух на екрані та композиція кадру. Задачі оператора і репортера. В сюжетах, які мають бути переглянуті під час заняття, виділити всі елементи, які зазначені в завданні.

15. Письмова робота. Розробка запитань для інтерв`ю згідно з типологією. Повторити матеріал про типологію інтерв`ю згідно з метою і задачею.

16. Перегляд та аналіз новинних сюжетів з точки зору використання синхронів. Пам`ятати, що синхрон - це людській фактор у показі подій, а також емоційний аспект сюжету.

17. Перегляд та аналіз передач в жанрі інтерв`ю. Заняття будується на кількох передачах циклу (5 канал).

18. Різниця між інтерв`ю та бесідою (різні види поведінки журналіста). Провести в навчальній студії інтерв`ю та бесіду за однією темою. Кожен студент готує дві відео роботи. Врахувати різні типи поведінки журналіста, різне формулювання питань, різну побудову спілкування.

19. Творча робота. Сценарна розробка спровокованих ситуацій для гумористичних телерепортажів (постановчих). Необхідно ввімкнути фантазію і почуття гумору.

20. Репортаж в пресі, на радіо, на телебаченні. Специфіка підготовки репортажів з урахуванням виду ЗМІ та засобів розповсюдження інформації. Ознайомитись з репортажними матеріалами у різних видах ЗМІ. Зосередитися на характерних відмінностях цього жанру в залежності від специфіки каналу інформації.

21. Текст та відеоряд у репортажі. Їхнє співвідношення. Звернути увагу, як використані в переглянутих репортажах різні види взаємодії тексту і відеоряду: текст не дублює зображення, текст дублює зображення, контрапункт.

22. Творчі роботи. Написання сценаріїв репортажів з різними завданнями. Завдання: написати сценарій подієвого, тематичного, спеціального репортажів. Врахувати особливості цих репортажних жанрів. Задіяти максимальну кількість коротких синхронів. Звернути увагу на органічне використання стенд-апів.

23. Перегляд та аналіз спеціального репортажу: ознаки, відмінності, призначення. Згадати, чим відрізняється спецрепортаж від інших жанрів. Прослідкувати його ознаки в переглянутому матеріалі.

24. Складання схеми сценарія телерепортажу з певних компонентів: відеоряд, позакадровий текст, звукові фрагменти (синхрони, стенд-апи), шуми, субтитри, лайви, лід. Схема не містить конкретного змісту. Перелічені компоненти є обов`язковими. Запропонувати їх композиційне розташування.

25. Зйомка стенд-апів в русі та з різними атрибутами в руках. Завдання потребує попередньої самостійної підготовки: придумати текст стенд-апу, знайти предмети, пов`язані з темою, задіяти їх при вимовленні тексту. Намагатися не знаходитися в статичному положенні під час зйомки.

26. Написання та начитування на мікрофон репортажних текстів. Написати репортажний текст з урахуванням того, що автор буде його вимовляти. Обов`язково прочитати текст в голос до запису. Внести корективи, якщо треба. Начитати. Потім-колективне прослуховування текстів, аналіз вдалих моментів та помилок.

27. Дві або три групи учнів готують репортажний сюжет на одну й ту ж тему незалежно один від одного. Співставити сюжети, проаналізувати, визначити самий вдалий. Сенс завдання - створити конкурентне середовище, дати стимул зробити сюжет якнайкраще.