Анотація власного досвіду роботи 

Роль шкільної дитячої журналістики 

у формуванні соціально активної особистості та професійної компетентності старшокласників

Тема досвіду: Роль шкільної дитячої журналістики у формуванні соціально активної особистості та професійної компетентності старшокласників.

Автор досвіду: Драган Олександр Васильович, керівник студії «Школа юних журналістів» (тележурналістика).

Адреса досвіду: загальноосвітня школа I-III ступенів №11 м. Бердичева.

Актуальність досвіду. Телевізійний ринок України бурхливо розростається, постійно з'являються нові телеканали, розвивається власне виробництво. Усе це вимагає значного кадрового потенціалу. Зрозуміло, що особливості системи підготовки кадрів для телебачення обумовлені новими можливостями телевізійної техніки, засобами підготовки. Саме ці показники обумовлюють необхідність розробки нових підходів до професійної освіти майбутніх фахівців. В суспільстві сьогодні підвищено роль інформації, тому змінюються погляди і на інформаційне телемовлення, і на роль телебачення у житті людини.

Той факт, що засоби масової інформації формують громадську думку, давно вже не підлягає сумніву. Отже, ми повинні прийняти, як реальність і той факт, що mass-media впливають і на нашу індивідуальну свідомість, і тим більше впливають на формування особистості підлітка. Ми не можемо захистити підлітка від щоденного впливу інформації, яку він отримує із ЗМІ та мережі Інтернет. Але ми можемо навчити його способам критичного осмислення інформації, розуміння структури інформаційного журналістського тексту, що допоможе йому, зрештою, критично ставитися до цієї інформації. Саме тому мною було обрано актуальну самоосвітню проблему: Роль шкільної дитячої журналістики у формуванні соціально активної особистості та професійної компетентності старшокласників.

Провідна ідея досвіду. Кожного навчального року в школі відбувається величезна кількість заходів, подій, акцій, конкурсів. З кожним роком все більше достойних матеріалів накопичується але вони не мали своєї аудиторії. Саме тому, з метою інформаційного представлення роботи нашого закладу в мережі «Інтернет», інформування батьків і громадськості про навчально-виховну і позакласну роботу в школі, поширення свого досвіду роботи серед колег, першим кроком на цьому шляху стало створення мною у 2015 році і успішна робота студії «Школа юних журналістів» (тележурналістика) для учнів загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №11 міста Бердичева Житомирської області.

Практична значущість. Курс призначений для школярів 8-11 класів, щоб дати уявлення про те, що таке журналістика як професія, показати конкретні прийоми роботи на конкретних прикладах, навчити орієнтуватися в сучасному інформаційному просторі та допомогти учням визначитися у виборі: чи є журналістика тією областю діяльності, якою вони хотіли б займатися надалі.

Матеріал адаптований з урахуванням інтересів, освітніх потреб та вікових особливостей школярів. Учні, які пройшли навчання за даною програмою, здатні розуміти структуру інформаційного повідомлення, адекватно сприймати інформацію ЗМІ, у разі потреби перевіряти інформацію, користуючись перевіреними джерелами; створити відеосюжет; визначити, чим для них є журналістика: тільки джерелом необхідної для життя в соціумі інформації або можливою майбутньою професією.

Мета досвіду. Прагну зібрати всі розрізнені рекомендації щодо створення шкільної телевізійної продукції, класифікувати способи і прийоми одержання, осмислення, переробки та розповсюдження інформації за їх змістом та призначенням, створити систему, що забезпечує необхідний рівень професійної підготовки майбутніх тележурналістів. Створити умови для оптимальної соціальної та творчої самореалізації особистості, інтелектуального самовдосконалення; формувати медіа культуру у профільній орієнтації учнів та стимулювати їх активність у пошуках професії; навчити основам журналістської майстерності.

Перспективною метою є підготовка учнів до співпраці з міськими, обласними, державними ЗМІ та можливому обранню журналістики як майбутньої професії.

Форма організації - модульна, за метою навчання - прикладна, оскільки орієнтована на професійну освіту випускника в галузі журналістики, а також на вироблення актуальних навичок та вмінь. Матеріл подається у практико-орієнтованій формі.

Прогнозований результат навчання за програмою є створення шкільного періодичного телевізійного видання з можливим його використання у навчально-виховному процесі; створення учнями свого портфоліо; засвоєння учнями теоретичних та практичних знань, умінь та навичок журналістської діяльності.

Технологія досвіду. Нові друзі, корисні знання, реалізація творчих планів та ідей, зйомки програм, інтерв'ю, підготовка репортажів та сюжетів, участь у конкурсах і фестивалях - все це та багато іншого учні школи №11 міста Бердичева отримують, ставши учасником «Школи юних журналістів» (тележурналістика).

Метою Школи є розвиток творчого потенціалу та виховання громадської активності учнів, а також допомога у виборі майбутньої професії через надання учням можливості отримати практичні навики роботи у сфері журналістики. Ця школа сприяє професійній орієнтації підлітків. Моє завдання навчити дитину правильно користуватися фотоапаратом, відеокамерою, писати грамотно новини. Озброїти учнів сукупністю знань про особливості журналістської професії, формувати навички журналістської майстерності, комунікативні компетентності та отримання первинного професійного досвіду та початкової професійної орієнтації; формувати практичний досвід створення шкільного телевізійного видання.

Навчальний компонент «Школи юних журналістів» передбачає індивідуальну та командну роботу, а найголовніше - це застосування отриманих знань на практиці. Програма курсу «Школа юних журналістів» складається з трьох розділів. Навчання здійснюється з урахуванням вікових та особистісних властивостей учнів. Вивчаючи основи сценарної майстерності, формую та розвиваю у вихованців гуртка літературні здібності, надаю знання щодо правил написання телерепортерських текстів. Теоретичні знання та практичні навички поведінки перед камерою та мікрофоном, роботи в кадрі та поза кадром, спілкування із співрозмовником даю вихованцям під час вивчення основ майстерністі телеведучого. Мета моїх лекцій і практичних занять з мистецтва телерепортажу: підготовити майбутніх телерепортерів до роботи у репортерській команді; ознайомити з особливостями збирання матеріалів, здійснення зйомки і монтажу.

На заняттях студії я допомагаю дітям розібратися, що таке витримка, діафрагма, чутливість, різкість, фокусування, баланс білого, експозиція. Цікаво вивчаються на моїх заняттях особливості відеозйомки: як правильно знімати «з руки», щоб не було тремтіння, навіщо потрібен штатив при зйомці відео, як розміщувати в кадрі людину, з якою йде інтерв'ю. Правила чергування загальних, великих і середніх планів зйомки. Ряд занять присвячені ознайомленню з програмами відеомонтажу.

На заняттях розглядаю з вихованцями такі питання: як знайти тему, що таке компетентна особа, як складати питання для інтерв'ю, як домовлятися про зустріч, як брати коментар, як входити в довіру. Важлива частина журналістської роботи - правильна структура подачі тексту. Учні дізнаються, що таке заголовок, як його придумати, що таке «Лід» і основна інформація, «піраміда» подачі новини. Кінцевий результат школи - презентація робіт учнів: випуск новин, тематичних програм.

З розвитком інформаційних технологій постала необхідність інтеграції освіти і роботи школи у світову інформаційну систему. Нашим шкільним варіантом і першим кроком на цьому шляху стало створення у 2015 році і успішна робота шкільного ЮТуб каналу. На каналі виходять цікаві і пізнавальні відеорепортажі Школи юних журналістів, про роботу якої ви можете прочитати у відповідному розділі сайту школи №11, учні-кореспонденти розказують про цікаві заходи, беруть інтерв'ю у вчителів, батьків, гостей школи, логічно і послідовно викладають журналістський матеріал. Велику кількість переглядів мають художні короткометражки, документально-краєзнавчі розповіді про минуле нашого міста, які є переможцями і призерами різних міських і обласних конкурсів, виступи шкільних театрів, учнівських і вчительських колективів.

Висновок. Досвід моєї роботи можна розвивати, доповнювати і адаптувати до нових можливостей і нових умов, щоб уникати стандартів і штампів, робити передачі цікавими для глядача. Шкільне життя завжди цікаве і багатогранне, тож долучившись до нього разом з нами можна поринути в світ творчості. «Школа юних журналістів» - це неоціненний практичний досвід, корисні навички та вміння, цікаві знайомства, нові друзі. Курс передбачає публічну презентацію даного проекту, розраховану на аудиторію: школярі, педагоги, батьки.